Napakaraming epekto ng mga basura sa ating kapaligiran at sa ating mga tao.

Oct 23, 2020 · Maraming mga sanhi ng isyu ngunit ang ilan sa mga ito ay nabanggit sa ibaba, Sa urbanisasyon at pagsulong sa konstruksyon ng lugar ng tirahan ang problema ay nadagdagan sa maraming beses.

Jun 20, 2022 · Isang batas sa Pilipinas na inaprubahan ng Opisina ng Pangulo noong Enero 26, 2001, ay nilikha bilang tugon sa mabilis na paglaki ng mga problema sa basura sa bansa na dulot ng hindi tamang pagtatapon ng basura. May mga nakalalasong produkto ang bawat kabahayan.

Pakikisama sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura Ang pagdami ng basura ay may malaking epekto sa ating pangkabuhayan at kalikasan.

Tanggalin ang anumang tubig o fluid sa mga basura mula sa kusina.

. . .

.

Slideshow Video. . Sep 15, 2021 · Ano ang masamang epekto ng paggamit ng di wastong pagtatapon ng basura - 17937973.

Wastong Pagtatapon ng Basura (Waste Management) Basura (garbage/ waste • Isa sa pinakamalaking Suliranin ng ating bansa. .

Code of Sanitation PD # 856 Ang kalusugan ng mga tao, dahil sa matinding kahalagahan nito, ay nararapat na bigyan ng serbisyong pampubliko na pumapatungo sa kaligtasan at pangangalaga nito.

.

. Ang pagtatapon ng basura sa hindi nito wastong tapunan ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa paligid gayundin din sa buong mundo.

. .

.
.
.

Ang mga i gamit sa bahay (telebisyon, palamigan, labahan at iba pa) ay hindi.

Kung ikukumpara sa mga antas ng 2015, ito ay 5.

. . .

Explanation: Dahil dito walang maglalabas ng oxygen sa hangin natin. . 7 milyong pagtaas. . . Itapon ang basura sa tamang basurahan.

.

. .

Ito ay isang mabigat na paksa para sa mga mamamayan.

Dahil sa dami o kapal ng basura, maari nang.

Wastong Pagtatapon ng Basura (Waste Management) Basura (garbage/ waste • Isa sa pinakamalaking Suliranin ng ating bansa.

Ang mga i gamit sa bahay (telebisyon, palamigan, labahan at iba pa) ay hindi.

Kung ikukumpara sa mga antas ng 2015, ito ay 5.